‘Türkiye’deki sivil toplumun çaresizliğinin derecesi eşsiz boyutlarda’


Güney Afrika’nın en büyük medya kuruluşu olan Independent’ın dış haberler editörü Shannon Ebrahim “Demokrasiye yönelik tehditler” yazı dizisinin ikincisinde, Amerika, Macaristan ve Türkiye’deki kanunsuzlukları tanımladı. Ebrahim, bugün yayınlanan “Otoriter Popülistlerin Yükselişi” başlıklı makalesinde  “Türkiye’deki sivil toplumdaki çaresizliğin derecesi kıyaslanamaz boyutlarda” cümlesi ile, Erdogan rejiminin mağdurlara nefes aldırmayan politikalarını en sert dille eleştirdi.

130 yıllık medya kuruluşunda yayınlanan yorum yazısında, bir zamanlar demokrasinin parmakla gösterilen ülkeleri Amerika’nın ve Macaristan’ın otoriter liderler elinde demokrasiden nasıl geriye gittiğini tarif etti. Ebrahim bu üç ülkede hükümetlerin, son yıllarda demokrasinin en temel kaidelerini nasıl yıktıklarını, gastecilerin hapsedilerek veya halkın düşmanı gösterilerek özgür seslerin kısıldığını ve azınlıkların haklarının gaspedildiğini yazdı.

Popülist liderler protestoları kışkırtıyor

Yazar Ebrahim, popülist liderlerin planlı şekilde protestocuları ve isyancıları kışkırtarak, kalabalık muhalifleri demir yumrukla ezip, vatandaşların temel haklarını, özgürlüklerini ellerinden alıp, demoktarik kurumları zayıflattıklarını ifade etti.

Amerika, Macaristan ve Türkiye’de resmi medya kuruluşlarının otoriter popülist liderlerin sözcüsü haline geldiğini belirten Ebrahim, bu ülkelerdeki özgür medyanın ise yalan haber merkezleri gibi gösterilerek  haklarıın gözünde şeytanlaştırıldığı tanımını yaptı. Diktatörlerin en bariz icraatlarının “yürütmeyi” ele geçirmeleri olduğunu yazan Ebrahim, bir ülkede “demokrasiyi en ustaca yıkmanın altı göstergesini” şöyle sıraladı; dezenformasyon yaymak, muhalefeti ezmek, bağımsız kurumları politize etmek, yürütmeyi (mecliste) kontrolü altına almak, belirli kesimleri, dini grupları yasa dışı ilan etmek ve seçimlere hile karıştırmak.

Amerika’da son yıllarda demokrasiden geriye gidişin bir çok işaretinin gözlemlendiğinin altını çizen Shannon Ebrahim, Trump idaresinin Adalet Bakanlığı’nı siyasileştirdiğini, federal sistemdeki bağımsız kurumların yandaşlarla (loyalists) doldurulduğunu, sadakat göstermeyenlerin görevden alındığını, eleştirel medyaya misilleme yapıldığını açıkladı. 1990’larda demokrasiler için iyi bir model olan Macaristan’ın 2010’dan beri ülkeyi yöneten Victor Orban elinde Amerika’ya göre kıyasla daha da otoriterleştiğini belirten Shannon, en çok ayrıntıyı ise Türkiye örneğinde verdi. Yazar, bir zamanların demokrasinin çiçek açan ülkesi olarak gösterilen ülkesi Türkiye’de şu anda hükümetin farklı düşüncelere karşı tahammülsüz olduğunu ifade etti. Türkiye devletinin dünyada en çok gazeteci hapsettiğini ve  hükümetin en büyük yazılı basın ve görsel medya kuruluşlarını ele geçirerek, dev medya gruplarını iktidar partisinin sözcüsü haline getirdiğini yazdı. Ebrahim yazısını şöyle sonlandırdı, “Siyasi muhalif diye sınıflandırılarılan insanlar terörist ilan ediliyor ve onbinlerce insan işkence görüyor…hükümetin muhalifleri ile çok gevşek bağı olanlar bile hapsediliyor, aşağılanıyor, mal varlıklarına el konuluyor ve aileleri gözetim altında tutuluyor.”

Son yazısında “Özgürlüğün Türkiye’de artık bir çok insan için ulaşılması çok zor bir durum” olduğunu tekrarlayan Güney Afrikalı yazar ve editör Ebrahım, insanlığın tek umudunun, dünyadaki vicdanlı bayan ve erkeklerin (diktatörlere karşı) seslerini yükseltmeleri olduğunu ifade ediyor.

https://www.tr724.com/turkiyedeki-sivil-toplumun-caresizliginin-derecesi-essiz-boyutlarda/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir