TTB: 6 iş kazası olan fabrikada üretime başlama iznini kimler verdi?


Türk Tabipleri Birliği, 11 yılda 6 ölümlü patlama olayının yaşandığı Hendek’teki Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’na çalışma izninin kimler tarafından verildiğini sordu. TTB Merkez Konseyi ve TTB İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu, 3 Temmuz günü meydana gelen patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, önceki 6 patlamanın denetim ve işletme raporlarını açıklanmasını talep etti. Açıklamada, “6 iş kazası oldu, kimler üretime başlama izni verdi?” diye soruldu.

Bu arada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Kayıp bir kişinin arama çalışmaları devam ediyor.

TTB, patlamanın fabrikada son 11 yılda meydana gelen yedinci kaza olduğuna dikkat çekerek, hükûmetin bu patlamalardan sonra fabrikada yapılması gereken denetlemelerin yapılıp yapılmadığını kamuoyuna açıklaması gerektiğini belirtti. İşletmenin işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilerinin de kamuoyu ile paylaşılması gerektiğine vurgu yaptı.
“Sakarya Hendek’te bulunan havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen patlamada bugün itibarıyla 7 işçi hayatını kaybetmiş, 118 işçi de yaralanmıştır.” denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

GELİYORUM DİYEN İŞ CİNAYETLERİ

“Bu patlama; MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun’un sahibi olduğu Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda son 11 yılda kayıtlara geçen yedinci kazadır. Toplamda 7 işçinin hayatını kaybettiği, 59 işçinin yaralandığı altı kazadan ders alınmamış, yedincisi göstere göstere gelmiştir. Aynı zamanda patlama sonucu çevreye yayılan zehirli gazlar, çevreyi de kirleterek, büyük bir toplum sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Bu patlama da Soma, Ermenek, Kozlu gibi ‘geliyorum’ diyen iş cinayetidir. İşçileri koruyamayan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çıktığından bu yana, artık iş cinayetleri toplu katliamlara dönüşmüştür. Bu yasaya bağlı çıkartılan yönetmeliklerin uygulanıp uygulanmadığı bile denetlenmemektedir.”

SÜREÇ ŞEFFAF OLARAK YÜRÜTÜLMELİDİR

“Onbir yılda yaşanan yedi kaza hepimizi endişelendirmektedir. Hükümet bu endişeleri gidermeli, bu işletmede son altı patlama sonrası yapılması gereken denetlemeleri kamuoyuna açıklamalıdır. Bu kapsamda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın son altı patlama sonrası yaptığı denetim raporları,
– İşletmede olması gereken “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesine İlişkin Belgeler”,
– İşletmenin “Büyük Kaza Senaryoları”,
– İşletmenin “Acil Durum Planları”,
– İşletmenin “Risk Değerlendirme Dokümanları kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
Ayrıca önceki patlamalar sonucunda işletmeye verilen cezalar ve uyarılar kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Önemli bir soru da önceki kazalar sonucunda üretime başlama izinleri kimlerin onayı ile verilmiştir. Tüm bu sorular ivedilikle yanıtlanmalıdır.
– Bu işletmede, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı var mıdır? Ne tür çalışmalar yapmışlardır?
– İşçilerin sağlık gözetimleri yapılmakta mıdır?
– Çalışan işçilerin hangi risklerle karşı karşıya olduğu tespit edilip işçiler eğitilip, uyarılmışlar mıdır?
– Daha önceki kazalardan dolayı nasıl sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmıştır?
– Havai fişek üretminde kullanılan kimyasal maddelerin yaratacağı tehlikeler değerlendirilmiş midir?
– Üretilen malzemelerin depolanması için nasıl bir planlama yapılmıştır?
– Üretilen malzemenin depolandığı yerler için, kazaların önlenebilmesi açısından, ne tür tedbirler planlanmıştır?

https://www.tr724.com/patlamada-can-kaybi-6ya-yukseldi/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir