Ayasofya ve Fatih’in bedduası


Ayasofya`nın açılışı kime nasip olmuş olursa olsun, bu Ayasofya`nın hakkıydı. İslamın hakkı ise ADALETTİR !


Türkiye`nin 80 yıldır birtürlü kendini toparlayamaması, ayağı yere basamamasıı, doğru düzgün gelişememesi, rahata erememesi, sıkıntı ve belalardan kurtulamaması belkide Fatih’in Ayasofya hakkındaki bedduası sebebiyle idi ve inşallah tekrar aslına dönerse önümüz açılacak ama gerçek manada aslına dönmeli, sevgi ve saygı içerisinde olmalı çünkü Ayasofyanın camı yapılması Istanbula ADALET çağının geldiğini simgeler, İslam Adalettir, Adalet yoksa hangi kiliseyi camiye çevirirsen çevir hiçbir getirisi olmaz.

Peygamberî övgüye mazhar olan cihân sultân Fâtih Sultan Mehmed, büyük Rum şehrinin en büyük kilisesini câmiîye çevirerek, Kostantîniyye’nin artık bir İslâm-Adalet şehri olduğunu bütün dünyâya ilân etti ve Ayasofya’yı, kıyâmete kadar câmiî olması şartıyla Allah yolunda vakfederek, orada hazır bulunan müslüman gâzîlere şu sözleri söyledi:

“Benim bu mâbedim, dünya durdukça cami olarak kalacaktır. Her kim benim bu mâbedimi camilikten çıkarıp başka bir şeye çevirirse; Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onun üzerine olsun! Onlar, hiç hafiflemeyen bir azâbın içinde kalsınlar! Öyle ki, yüzlerine bakan ve kendilerine şefaat eden hiç kimse bulunmasın!..”

https://www.hakikat.com/hakikat-dergisi/129/fatih-sultan-mehmed-hanin-istanbulu-fethi-ile-alem-i-islama-hediye-ettigi-ayasofya

https://www.haber7.com/tarih-ve-fikir/haber/1154116-fatih-sultan-mehmetin-ayasofya-bedduasi

https://www.star.com.tr/pazar/ayasofya-ve-fatihin-bedduasi-haber-1221718/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir